De Stichting Vrienden van de molen 'Agneta'.

Het is tegenwoordig onmogelijk om met een molen op commerciele basis te produceren. Toch zijn molens de moeite van het behouden waard: het zijn industriele monumenten die ons land groot gemaakt hebben. Vele enthousiaste vrijwilligers houden dit industrieel erfgoed draaiend zodat wij, onze kinderen en vele generaties na ons kunnen ruiken, horen en zien hoe het was om in vorige eeuwen fabrieksmatig te malen, te zagen, te stampen, etc.

De Stichting Vrienden van de molen 'Agneta' (opgericht in 2002) zet zich in om de molen in gebruik te houden en open te stellen voor het publiek. Elke zaterdag zijn deze vrienden op de molen te vinden waar ze allerlei kleine klusjes doen en natuurlijk de molen laten draaien. Meestal wordt er ook hout gezaagd of meel gemalen op windkracht. Tevens organiseert de stichting speciale dagen zoals op Molendag en Open Monumentendag.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
Jelle Wierda (voorzitter), Gerrit Denneboom (secretaris), Wim Lobeek (penningmeester), Walter Vaags, Gerjo Wensink, Nico Heinen en Henk Deunk.


De Stichting kan uw hulp goed gebruiken. Dit kan door als vrijwilliger op de molen mee te helpen maar ook een financiele bijdrage is altijd welkom. U kunt zich als donateur van de Stichting aanmelden middels dit formulier

Wilt U de Stichting wel steunen maar geen donateur worden dan kunt U ook een gift overmaken op
bankrekening NL28 RABO 0336 6721 95
t.n.v. St. Vrienden van de molen 'Agneta' te Ruurlo.

(C)2003-2024 Stichting Vrienden van de Molen 'AGNETA' - DJW Lobeek