aanhef vergunning 1851

DE MINISTER Beschikkende op een aan Z.M. ingediend request van Vrouwe G.S.A. Baronesse van Pabst, Douairiere van den Heer W.H.A.C. Baron van Heeckeren van Kell, wonende te Ruurlo.
Gelet op de adviesen van Heeren Gedeputeerde Staten van Gelderland en van den Heer ???? Directeur der Directe Belasting te Arnhem.
Voorts gelet op het Konk Beslt dd 11 April 1844 N 62, in verband met de apostillaire beschikking van ?? Z.M dd 3 February N 20.
Gezien de Resolutie dd 10 July 1849 N 20 vergunt bij afschrift dezen namens de Koning, aan de requestante voorno. overeenkomstig haar verzoek om den wind koren- pel- en oliemolen welks oprigiting haar bij de vooraangehaalde Resolutie was toegestaan, alsnog in den loop van dit jaar, onder de bij dezelve Resolutie omschreven voorwaarden, daar te stellen. Afschrift dezer zal worden gezonden aan Heeren Gedeputeerde Staten voorno.

Accordeert met vooro. Register
De Secretaris Generaalbron: Rijksarchief in Gelderland, Archief Gedeputeerde Staten, inventarisnummer : 0039-12029

(C)2003-2022 Stichting Vrienden van de Molen 'AGNETA' - DJW Lobeek